Doa Agar Dimudahkan dalam Belajar

Dimudahkan dalam Belajar, Usaha keras yang diiringi dengan doa mempunyai kekuatan luar biasa! Dalam menempuh pendidikan, anak mama dapat saja menciptakan bermacam- macam tantangan. Perihal ini sebab tiap orang mempunyai keahlian yang berbeda sehingga sangat normal apabila anak hadapi kesusahan dalam sebagian pelajaran di sekolahnya.

Pada dikala semacam ini, anak bisa jadi bisa hadapi penyusutan rasa yakin diri ataupun apalagi tekanan pikiran sebab merasa tidak sanggup menggapai tujuannya. Hingga, telah sepatutnya untuk Mama serta Papa buat melaksanakan pendampingan serta membagikan dorongan supaya mereka tidak menyerah.

Tidak hanya memotivasi, orangtua pula hendaknya memusatkan anak buat memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dengan metode berdoa supaya proses belajar anak jadi lebih gampang.

Perihal ini sebab usaha keras yang diiringi dengan doa mempunyai kekuatan luar biasa. Jadi, sebaiknya dijalankan secara beriringan. Berikut teks doa supaya dimudahkan dalam belajar yang dapat diajarkan pada anak.

Kala anak menciptakan kesusahan dalam belajar, hendaknya Mama serta Papa tidak lalu menyalahkan mereka. Kebalikannya, orangtua sebaiknya merangkul anak.

Dengan berikan pendampingan serta semangat supaya yakin diri anak bangkit. Jadi, mereka tidak menyerah dalam proses belajarnya sebab menuntut ilmu ialah perihal yang berarti buat dilaksanakan.

Apalagi, orang- orang yang berilmu hendak dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Perihal tersebut dipaparkan dalam Alquran surah Al- Mujadalah ayat 11, Allah SWT berfirman.

يَرْفَعِاللهُالذِّيْنَءَامَنُوْامِنْكُمْوَالَّذِيْنَاُوْتُوْاالْعِلْمَدَرَجَاتٍوَاللهُبِمَاتَعْمَلُوْنَخَبِيْرٌ

Yarfa’ illahulladziina aamanuu minkum waalladziina uutul‘ ilma darajaatin wallaahu bimaa ta’ maluuna khobiirun

Maksudnya:“ Allah hendak menaikan derajat orang- orang yang beriman di antaramu dan orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan sebagian derajat di atasnya.”

Sedangkan itu, Rasulullah SAW bersabda.

إِذَامَاتَابْنُآدَمَانْقَطَعَعَمَلُهُإِلامِنْثَلاثٍ:صَدَقَةٍجَارِيَةٍ،أَوْعِلْمٍيُنْتَفَعُبِهِ،أَوْوَلَدٍصَالِحٍيَدْعُولَهُ

Maksudnya:“ Apabila seorang telah wafat dunia hingga terputuslah amalannya kecuali 3 masalah, ialah sedekah jariyah, ilmu yang berguna dan anak yang sholeh.”( HR. Muslim).

Terdapatnya dalil yang jelas menimpa menuntut ilmu dalam Alquran ataupun hadis tersebut, sebaiknya dijadikan motivasi untuk para umat Islam supaya bisa menuntut ilmu dengan sebaik- baiknya. Hingga, jangan perkenankan anak menyerah begitu saja dikala menciptakan kesusahan dikala belajar.

Tetapi, tidak cuma mengandalkan keahlian raga dalam menggapai tujuan belajar. Anak mama pula hendaknya ditunjukan buat senantiasa melafalkan teks doa-doa supaya dimudahkan dalam belajar.

Berikut 5 teks doa supaya dimudahkan dalam belajar yang dapat Mama serta Papa ajarkan pada kanak- kanak. Dilansir dari halaman IDNTimes.

Mama dapat mulai mengarahkan anak doa supaya dimudahkan dalam belajar dengan teks yang pendek terlebih dulu. Doa belajar yang pendek serta gampang hendak membentuk Kerutinan dalam diri anak sehingga mereka tetap mengamalkannya.

Berikut teks doa supaya dimudahkan dalam belajar secara pendek diiringi dengan maksudnya, Ma.

Yaa rabbi zidnii ilman warzuqnii fahmaa

Maksudnya:“ Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu serta berikanlah saya rezeki hendak kepahaman.”

2. Doa lengkap saat sebelum belajar

Tidak jauh berbeda dengan teks doa belajar pendek yang sudah dipaparkan tadinya, doa supaya dimudahkan dalam belajar secara lengkap ini mempunyai sedikit persamaan dalam lafalnya. Tetapi, teks doa belajar di dasar ini lebih panjang, Ma.

Rodhittu billahirobba wabil islamidina wabimuhammadin nabiyyaw warasullah, rabbi zidni ilman warzuqnii fahmaa

Maksudnya:“ Kami ridho Allah SWT selaku Tuhanku, Islam selaku agamaku, serta Nabi Muhammad selaku nabi serta rasul. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu serta berikanlah saya rezeki hendak kepahaman yang baik.”

3. Doa meminta ilmu yang bermanfaat

Mama pula bisa mengarahkan anak buat memanjatkan doa supaya dilimpahkan ilmu yang berguna oleh Allah SWT. Dengan demikian, anak lebih gampang dalam belajar serta ilmu yang didapatkan jadi berkah.

Ada pula teks doa supaya dilimpahkan ilmu yang berguna diiringi maksudnya ialah:

Allahumma innii as- aluka ilman naafian wa amalam mutaqobbalaa wa rizqon waasian wa ilal khoiri qorribna waanisyarri baidna

Maksudnya:“ Ya Allah, sebetulnya saya meminta kepada Engkau ilmu yang berguna, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang luas, serta dekatkanlah saya kepada sikap yang baik, dan hindarkan saya dari perbuatan yang kurang baik.”

4. Doa supaya gampang mengingat ataupun menghafal

Sehabis berupaya keras dalam belajar, anak mama tentu berharap kalau ilmu yang didapatnya tersebut dapat senantiasa teringat. Baik teringat dalam hati ataupun benak sehingga bisa tetap diterapkan.

Tetapi, manusia cuma dapat berencana serta Allah SWT lah yang sanggup menghendaki. Sekuat apapun ingatan anak, mereka senantiasa dapat kurang ingat serta salah nantinya.

Buat itu, Mama bisa jadi bisa mengarahkan anak doa supaya diberi kemudahan dalam mengingat ataupun menghafal sepanjang belajar. Berikut teks doanya, Ma.

Allahumma innii astaudiuka maa allamtaniihi fardudhu ilayya inda haajatii wa laa tansaniihi yaa robbal alamiin

Maksudnya:“ Ya Allah, sebetulnya saya menitipkan kepada Engkau ilmu- ilmu yang sudah Engkau ajarkan kepadaku, serta kembalikanlah kepadaku sewaktu saya perlu kembali serta janganlah Engkau lupakan saya kepada ilmu itu wahai Tuhan semesta alam.”

5. Doa kala berakhir belajar

Memanjatkan doa kala berakhir belajar bertujuan buat menghindarkan diri anak dari ilmu yang tidak berguna. Tidak hanya itu, doa setelah belajar pula ialah wujud permohonan kepada Allah SWT supaya dihindarkan dari watak sombong ataupun merasa pintar.

Inilah teks doa berakhir belajar yang dapat Mama ajarkan pada anak.

Allahuma arinal haqqa haqqa warzuqnat tibaaahu, wa arinal baathila baathila warzuqnaj tinaabah

Maksudnya:“ Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami bisa menjauhinya.”

Seperti itu 5 teks doa supaya dimudahkan dalam belajar yang dapat Mama serta Papa ajarkan pada anak. Mudah- mudahan bisa senantiasa diamalkan dalam kehidupan tiap hari, ya.

Leave a Comment